กิจกรรม เดิน-วิ่ง ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อสมทบทุนเข้า “โครงการ ก้าวคนละก้าว”

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อสมทบทุน เข้า “โครงการ ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาล เบตง – แม่สาย ทั่วประเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560