กิจกรรม CSR สนันสนุนโครงการปลูกป่า “วนารี” กับวิสาหกิจชุมชยอารีมีสุข

AKS Corporation เข้าร่วมกิจกรรม CSR สนันสนุนโครงการปลูกป่า “วนารี” กับวิสาหกิจชุมชนอารีมีสุข ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ณ ไร่อารีแลนด์ ตำบลซากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามที่ วิสาหกิจชุมชนอารีมีสุข ได้พัฒนาพื้นที่ชุมชนตามแนวคิด “โคกหนองนาโมเดล” โดยจัดสรรพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ ด้วยการปลูกป่าแบบออนซอน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่า และเพิ่มความชุ่มชื้น สร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ อันมีประโยชน์ต่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์