ธุรกิจ

บริษัทมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระจายและบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่การนำพาองค์กรไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงแข็งแรง และพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความยืดหยุ่นในการลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน

Business-Pic-02-01 (Small)

บริษัทในเครือและการร่วมทุนทางธุรกิจ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เราเป็นผู้มีประสบการณ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการชั้นนำที่เปิดขายอยู่ต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเสาะหาทำเลที่ดินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัท อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในลักษณะ Joint Venture เพื่อลดความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาค และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการลงทุนจำนวนมากในการสรรหาพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการ

ธุรกิจโรงแรม

เรามีโรงแรมขนาดกลาง ที่รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ฟื้นตัว และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเรามีโครงการ และความชำนาญเป็นพิเศษกับพื้นที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศไทยที่ยังคงมีศักยภาพ และโอกาสในการเติบโตอย่างมาก อาทิเช่น ภูเก็ต, เกาะสมุย และเกาะเต่า

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจการเงินและการให้สินเชื่อแบบ non bank แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Pico เงินด่วน / MS Money Speed ซึ่งเป็นธุรกิจในการใช้บริการสินเชื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน /Beyond capital asset management บริหารสินทรัพย์ ครบวงจร และ Beyond Capital สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายใหญ่

ธุรกิจกัญชงและกัญชา

เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ดี อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ และ Wellness ของประเทศ และสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจประเภทอื่นๆของบริษัทได้ในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจต้นน้ำ พิจารณาโอกาสที่จะขยับสู่ธุรกิจกลางน้ำ-ปลายน้ำ ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ต่อไปในอนาคต

ธุรกิจพลังงาน

เนื่องจากพลังงานสะอาด คือแนวโน้มสำคัญที่จะสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ และของโลก เราจึงลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกร่วมกับโครงการชั้นนำของภูมิภาค อาทิ บริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จำกัด ( GEP ) และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

ธุรกิจรถเช่า

(บริษัท โซลูชั่น มอเตอร์ส จำกัด)
ให้เช่ารถยนต์ในรูปแบบ Operating Lease ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เรามุ่งมั่นให้บริการที่ตอบสนองความต้องการการเดินทางที่แตกต่างของลูกค้า ให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวกสบาย ไม่มีสะดุด พร้อมพัฒนาประสบการณ์การเดินทางของลูกค้าอย่างมืออาชีพ เหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภท เพื่อให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ดีที่สุดในการเดินทาง