กิจกรรม CSR บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้แก่ชุมชน ณ วัดบ่อกรุ จ.สุพรรณบุรี