ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ถือหุ้น 2021

ประมวลภาพการประชุมผู้ถือหุ้น 30 เมษายน 2564